NYHEDER    DEBAT    KØB & SALG    DET SKER    BYG SELV    LINKS    DENNE SIDE/KONTAKT  
 
Debatforum 5. marts
Re: Alfa Whiskey?. Morten
Køb & Salg 3. februar
Søger Danita CM-127 eller andet 27 MHz
Det sker 2024
Ræveløb i ALV
 
 

Danmark tillader AM og SSB

Rygterne - og linken til dokumentet med den fælleseuropæiske beslutning - har løbet på nettet i den seneste tid, bl.a. også på Privatradio.dk's debatforum. Og den er god nok: Det bliver lovligt at bruge modulationsformerne AM og SSB på 27 MHz i Danmark. Der foreligger dog indtil videre ikke nogen konkret dato, og det er ikke sikkert, at det bliver på denne side af nytår.

Den tilladte sendeeffekt vil blive 4 watt på AM og 12 watt (PEP) på SSB. De tilladte kanaler vil være de samme 40 kanaler som i dag.

Siden 1980'erne har CEPT-standarden for 27 MHz kun omfattet FM-modulation, men i løbet af de sidste ca. ti år har flere af vore nabolande på egen hånd udvidet med AM og evt. også SSB. Og nu er man i Electronic Communications Committee (ECC), der er en del af CEPT, blevet enige om at indføre AM og SSB i alle CEPT's 48 medlemslande. FM vil fortsat også være tilladt. Formålet er at få mere ensartede regler og dermed styrke den fri bevægelighed af radioudstyr på tværs af landegrænserne. Det er desuden besluttet, at privatradio skal kunne bruges uden nogen form for individuel licens. Sådan har det i forvejen altid været i Danmark, men i visse andre lande skal man, eller har man tidligere skullet, have en sendetilladelse.

Beslutningen skal nu indarbejdes i de forskellige landes lovgivninger - de lande, der altså ikke i forvejen havde indført det.

I ECC-beslutningen hedder det, at den foretrukne dato for ikrafttræden er 1. oktober 2011, men så hurtigt kommer det næppe til at gå herhjemme. Hos IT- og Telestyrelsen forklarer Henrik Rosenkrantz fra Frekvenskontoret, at privatradio er reguleret af en bekendtgørelse, som også omhandler mange andre radiotjenester, og som jævnligt bliver revideret. For tiden hedder den "Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v." og er dateret 2. maj 2011.

Derfor smider man ikke straks, hvad man har i hænderne, og går i gang med at ændre bekendtgørelsen, hver eneste gang der skal justeres på reglerne for en enkelt radiotjeneste - særligt ikke, når der er tale om et område som privatradio, der er så lille, at styrelsen kun meget sjældent overhovedet modtager henvendelser om det. I stedet vil ændringerne ske, næste gang bekendtgørelsen alligevel skal revideres, og der vil i den forbindelse blive lavet en ny radiogrænseflade for privatradioanlæg, hvor AM og SSB vil være med. Henrik Rosenkrantz anslår, at det vil ske hen over vinteren, men understreger, at det er en forsigtig vurdering.

Kalenderen kan dermed godt komme til at vise 2012, før AM og SSB er tilladt på 27 MHz i Danmark - men indført bliver det altså, og reglerne vil blive som i ECC's beslutning. Henrik Rosenkrantz regner ikke med, at Danmark vil gå videre og indføre f.eks. ekstra kanaler, som eksempelvis Tyskland har gjort.

SSB har aldrig tidligere været tilladt på 27 MHz i Danmark. AM har været lovligt før, med en effekt på 0,5 watt, men blev afskaffet i 1985 og har siden da kun været lovligt at sende, hvis man havde eller kunne skaffe en typegodkendt radio fra før den tid. Indtil 1985 var AM endda defacto-standard på 27 MHz, selv om FM også var tilladt.

Afskaffelsen af AM var dengang en følge af indførelsen af den første fælles CEPT-standard, som altså kun omfattede FM, og som har været beholdt stort set uændret i Danmark helt frem til i dag. Hos Post- og Telegrafvæsenet, som myndigheden dengang hed, var man godt tilfredse med afskaffelsen af AM, fordi AM var meget tilbøjeligt til at forstyrre andet elektronisk udstyr som f.eks. tv-apparater i nærheden.

Der er imidlertid løbet meget vand i åen siden, og i dag er tv-apparater og andet udstyr betydeligt bedre til at modstå forstyrrelser, end de var dengang - bl.a. fordi det siden 1990'erne har været et lovkrav i EU, at alt nyt udstyr skal kunne modstå det. Det vil derfor næppe gå så slemt som dengang, når AM nu genindføres - heller ikke selv om sendeeffekten vil være højere.

Der er dog også krav til privatradioudstyret: For EU-landenes vedkommende skal radioerne, som i dag, overholde EU's R&TTE-direktiv og være CE-mærkede.

Links:
ECC's beslutningsdokument
Liste over CEPT's medlemslande

16. august 2011.


Kommentarer til denne artikel:

am-ssb. 151beta - 28. februar 2012 9:00.
   Re: am-ssb. 123 - 28. februar 2012 9:11.

Flere kanaler. Benny - 24. august 2011 15:08.
   Re: Flere kanaler. Henrik - 26. august 2011 23:48.
      Re: Flere kanaler. John - 27. august 2011 9:01.
         Re: Flere kanaler. Ulrik Brinck - A304 - 28. august 2011 3:51.
            Re: Flere kanaler. Djursland 45 - 28. august 2011 23:40.
               Re: Flere kanaler. Jan - 29. august 2011 23:02.
                  Re: Flere kanaler. Djursland 45 - 29. august 2011 23:34.
                     Re: Flere kanaler. Jan - 29. august 2011 23:59.
                        Re: Flere kanaler. Djursland 45 - 30. august 2011 1:30.
                           Re: Flere kanaler. Ulrik Brinck - A304 - 30. august 2011 5:33.
                              Re: Flere kanaler. John - 30. august 2011 11:55.
                              Re: Flere kanaler. Geo - 30. august 2011 19:27.
                                 Re: Flere kanaler. Ulrik Brinck - A304 - 4. september 2011 19:51.
            Re: Flere kanaler. Benny - 31. august 2011 10:47.
               Re: Flere kanaler. Geo - 4. september 2011 17:56.
                  Re: Flere kanaler. John - 4. september 2011 19:38.
                     Re: Flere kanaler. Ulrik Brinck - A304 - 4. september 2011 20:02.
                     Re: Flere kanaler. Geo - 5. september 2011 21:29.
                        Re: Flere kanaler. Kenneth - 6. september 2011 0:23.
                           Re: Flere kanaler. Benny - 6. september 2011 8:39.
                              Re: Flere kanaler. Phønix04 - 8. september 2011 23:58.

Klik her for at skrive en ny kommentar til artiklen.

SENESTE NYHEDER

6. maj
Jægerspris-klub fylder 30 år

17. januar
Hvem er derude?

27. december
Schweiz afskaffer CB-licens, men kun delvist

15. juli
Tjekkiet får 80 kanaler

26. juni
Jan Bentzen, B.T.H., er død


Flere nyheder

Søg i nyhedsarkivet

 
SENESTE I DEBATFORUM

Re: Alfa Whiskey?
Morten - 5/3 01:56

Alfa Whiskey?
Mulle - 4/3 15:15

Re: Max - hvem - hvad - hvor?
Mini Max - 2/3 07:07

Re: Max - hvem - hvad - hvor?
Den gyldne måge - 1/3 21:33

Re: Vagn smidt ud af brugtgrej
Den gyldne måge - 1/3 21:27


Flere indlæg


20590956 besøg